Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Producenci
Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Regulamin

Regulamin korzystania

z serwisu www.taknaturze.pl

§1
Zamówienia

1.  Wypełnienie i wysłanie zamówienia do sklepu oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
2. Składanie zamówienia odbywa się przez 24h na dobę po wyborze artykułów z oferty sklepu znajdujących się na stronie www.taknaturze.pl poprzez wypełnienie formularza zamówień. Klient posiada prawo wyboru sposobu dostawy oraz metody płatności, zgodnie ze wskazaniami w formularzu zamówienia.
3. Sklep zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w przypadku:
  a) podania przez Klienta danych nieprawdziwych, niepełnych lub budzących wątpliwości;
  b) niemożności zrealizowania zamówienia wynikającej z winy producenta, dystrybutora, hurtownika;
  c) gdy produkt został wycofany ze sprzedaży na terenie Polski;
  d) gdy ceny prezentowane na stronie www.taknaturze.pl zostały błędnie zaktualizowane oraz gdy towar widniejący w zamówieniu jest niedostępny na magazynie;
  e) nieprzestrzegania niniejszego regulaminu.
4. Przygotowanie do wysłania zamówienia następuje po prawidłowo wypełnionym i wysłanym formularzu, po czym Zamawiający otrzymuje potwierdzenie zamówienia wysłane z serwisu www.taknaturze.pl
5. Odbiór zamówień przez Klienta lub upoważnione osoby odbywa się w dni robocze od poniedziałku do piątku. Zamówienia złożone w sobotę, niedzielę i święta są realizowane w następny dzień roboczy.
6. Czas realizacji zamówień Sklep wykonuje bez zbędnej zwłoki, w ciągu 2-5 dni roboczych od dnia zaksięgowania wpłaty na konto. W przypadku niedostępności produktów w hurtowni czas oczekiwania może się wydłużyć.
7. Sklep wysyła email na adres podany w formularzu przez Klienta:
- po złożeniu zamówienia na www.taknaturze.pl  z informacją o zamówieniu z numerem zamówienia,
- z informacją o zaksięgowaniu wpłaty i przyjęciu do realizacji złożonego zamówienia,
- z informacją o zrealizowaniu zamówienia (potwierdzenie nadania przesyłki).
8. Koszty dostawy pokrywa Klient i są one zgodne z obowiązującym cennikiem. Jeżeli jednak wartość zamówionych produktów przekroczy 299 zł i Klient wybierze jako formę zapłaty przelew, płatność poprzez PayU lub za Pobraniem, koszty przesyłki nie są naliczane (nie dotyczy zamówień zagranicznych, gdzie koszty dostawy ustalane są indywidualnie). Zamówienia dostarczane są do Klienta przesyłką kurierską DPD lub przesyłką pocztową priorytetową. Przy wyborze przesyłki „za pobraniem”, do wartości całego zamówienia doliczona zostanie kwota 5 zł (kurierska DPD).

Kurier DPD
Przedpłata na konto, karta, Payu 15 zł
Pobranie 20 zł
Wartość zamówienia powyżej 299 zł 0,00 zł
Wartość zamówienia powyżej 299 zł opcja za pobraniem 0,00 zł

 

POCZTA POLSKA
Przedpłata na konto, karta, payu - przesyłka priorytetowa 11,00 zł
Przedpłata na konto, karta, Payu - przesyłka ekonomiczna 9,00 zł
Wartość zamówienia powyżej 299 zł 0,00 zł

 

9.  Sklep zastrzega sobie prawo do obciążenia Klienta kosztami transportu zamówienia w przypadku nieudanej próby dostarczenia z winy Klienta: błędnego podania adresu, kodu pocztowego, nieodebrania przesyłki w terminie lub odmowy odbioru zamówionego produktu. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji przesyłek spowodowane działaniem lub zaniechaniem firmy kurierskiej DPD lub Poczty Polskiej.

11. Umowa sprzedaży zawierana jest na okres minimum 7 dni. Klient, który nie wpłacił za zamówienie otrzymuje w ciągu 1 tygodnia email z przypomnieniem, a po 14 dniach od złożenia zamówienia jest ono anulowane, bez obciążania Klienta jakimikolwiek kosztami. Anulowane zamówienie może być zrealizowane po konsultacji ze Sklepem.
12. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany ceny produktu w sytuacji jej zmiany w hurtowni, a także wycofania produktu ze sprzedaży w związku z jego brakiem w hurtowni lub wycofaniem z obrotu.
13. Wszystkie zamówienia są przygotowywane do wysyłki jedynie przez wykwalifikowany personel Sklepu.
14. W przypadku zamówień produktów w ilościach hurtowych (ilość powyżej 10 sztuk) należy wcześniej potwierdzić możliwość realizacji zamówienia.
15. Każdorazowo otrzymując zamówienie Kupujący powinien sprawdzić czy opakowanie nie jest uszkodzone i czy zawiera wszystkie zamówione produkty pod względem ilościowym jak i jakościowym. O zaistniałych nieprawidłowościach Kupujący niezwłocznie powinien poinformować Sklep.
16. Przedstawiona oferta Sklepu nie jest ofertą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

§2
Płatności 

1.  Płatności można dokonywać poprzez:     
a)    Przelew bankowy

Nr konta i dane dla przelewów w PLN:

Numer konta: 96 1950 0001 2006 0073 4524 0003

Tak Naturze Sp. z o.o.

Albatrosów 12B

02-806 Warszawa

 

    b) Przy odbiorze towaru, opcja za pobraniem,
    c) Przy pomocy karty kredytowej za pośrednictwem PayU,
    d) Płatność gotówką lub kartą kredytową przy odbiorze osobistym w siedzibie firmy,
    e) płatności online poprzez serwis PayU.
    f) W przypadku płatności za zamówienia składane spoza Polski, koszty prowizji bankowych i wszelkich innych opłat związanych z wykonaniem zapłaty za zamówienie obciążają Klienta. Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia, dla którego Klient wskazał Sklep jako ponoszącego koszty w/wym. prowizji i opłat. W takim przypadku Sklep zwróci Klientowi zaksięgowaną na swoim rachunku kwotę za przedmiotowe zamówienie, pomniejszoną o koszty wszelkich prowizji i opłat, jakie poniosła w związku z dokonaniem tego zwrotu. Zwrot kwoty określonej w zdaniu poprzednim nastąpi w ciągu 7 dni roboczych na konto, z którego wpłata została wykonana lub na adres nadawcy w przypadku opłat wnoszonych w inny sposób niż przelew bankowy.

2. Istnieje również możliwość odbioru osobistego zamówionego towaru płacąc gotówką bezpośrednio w sklepie:


   Albatrosów 12B 02-806 Warszawa

§3 Zwroty

 1. Zwroty są rozpatrywane zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014r. poz. 827)

2. Klient, który zawarł umowę może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podania przyczyny  i bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem bezpośrednich kosztów zwrotu rzeczy (art. 34 ust. 2 w zw. Z art. 27 Ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta). Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów (art. 33 powyższej ustawy).

Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

 1. dla umowy polegającej na wydaniu rzeczy – od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik,

 2. w przypadku umowy, która:

a) obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,

b) polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;

Konsument może odstąpić od umowy, składając przedsiębiorcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. W celu odstąpienia od umowy i anulowania transakcji, klient powiadamia niezwłocznie o tym fakcie Sklep telefonicznie (lub faksem) i emailem. Sklep niezwłocznie przesyła konsumentowi wiadomość email z potwierdzeniem otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Umowę taką uważa się za niezawartą.

Oświadczenie, o którym mowa powyżej, można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu, dostępny na dole strony.

Prawo odstąpienia od umowy lub zwrot zakupionego towaru przysługuje również w sytuacji, kiedy produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego. W tym celu Klient powinien sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy opakowanie nosi ślady uszkodzenia lub, gdy taśmy są zerwane należy nie przyjmować zamówienia i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się ze Sklepem w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji. Sprawdzenie zamówienia przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych reklamacji Klienta dotyczącej uszkodzeń lub kradzieży w transporcie.

1. Sklep niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.

2. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że strony porozumiały się co do innego sposóbu zwrotu, który nie wiąże się dla konsumenta z żadnymi kosztami.

3. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

 1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

 2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;


§ 4 Reklamacje

 1. Reklamacje są rozpatrywane zgodnie z ustawą kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.) w brzmieniu nadanym jej Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014r. poz. 827). Podstawę reklamacji stanowi odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi.

 1. Podstawę reklamacji stanowi odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi za wadę fizyczną (prawną). Wada fizyczna polega na niezgodności sprzedanego produktu z umową. Wada prawna polegać może na ograniczeniu w korzystaniu lub rozporządzaniu produktem znajdującym się w ofercie Sklepu wynikającym z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

 1. Sklep nie odpowiada za brak właściwości wynikających z publicznych zapewnień producenta i podmiotów w tym zakresie z nim zrównanych.

 1. Sklep jest zwolniona od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Klient wiedział o wadzie w chwili wydania rzeczy, w szczególności w sytuacji kiedy produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego. W tym celu Klient powinien sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy opakowanie nosi ślady uszkodzenia lub, gdy taśmy są zerwane należy nie przyjmować zamówienia i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się ze Sklepem w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji. Sprawdzenie zamówienia przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych reklamacji Klienta dotyczącej uszkodzeń lub kradzieży w transporcie.

 1. W pozostałych przypadkach reklamacje mogą być przesyłane

 • -pocztą elektroniczną na adres: taknaturze@gmail.com
 • -listem poleconym na adres: Tak Naturze sp. z o.o. Albatrosów 12B 02-806 Warszawa
 • -oraz telefonicznie: 505 977 565 od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 - 16.00

 

 1. W oświadczeniu dotyczącym reklamacji Klient powinien wskazać:

 • -informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia niezgodności/wady;
 • -żądanie sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową poprzez wymianę produktu lub oświadczenie odstąpieniu od Umowy Sprzedaż; oraz
 • -dane kontaktowe składającego reklamację.
  Lub posłużyć się formularzem, którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu, dostępny na dole strony.
 •  
 1. W toku reklamacji klientowi przysługuje uprawnienie:

  1. Odstąpienia od umowy i zwrotu pieniędzy

  2. Wymiany produktu.

 1. W przypadku reklamacji produktów należy odesłać go w stanie nienaruszonym (w nieuszkodzonym opakowaniu i bez śladów użytkowania) wraz z paragonem lub fakturą VAT. Wymiana towaru następuje po uznaniu reklamacji przez Sklep w okresie 7 dni oraz w tym terminie następuje wysłanie nowego towaru lub zwrot równowartości towaru w sposób odpowiadający sposobowi dokonanej uprzednio zapłaty.

Koszty przesyłki (zwrotu towaru) ponosi Klient. Koszty ponownego wysłania wadliwego produktu ponosi Sklep.

9. Sklep zobowiązuje się do poinformowania Klienta o sposobie załatwienia reklamacji w terminie 7 dni od daty jej złożenia. W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin ten może zostać wydłużony, o czym Klient będzie poinformowany przez Sklep przed jego upływem z podaniem przyczyn jego wydłużenia.
 

 

§5
Postanowienia ogólne

1. Serwis www.taknaturze.pl (dalej: Sklep) jest własnością :
Tak Naturze Sp. z o.o. , z siedzibą w Warszawie. 
2.Umowa sprzedaży zawierana pomiędzy Zamawiającym zwanym dalej Klientem a Sklepem dotyczy sprzedaży środków/produktów dopuszczonych do obrotu na terytorium Polski, posiadających odpowiednie atesty i zezwolenia, wymagane przepisami prawa oraz nabytymi od uprawnionych podmiotów zgodnie z obowiązującymi przepisami w Polsce. 

3. Podstawą do realizacji zakupów w serwisie taknaturze.pl jest prawo polskie i unijne: Ustawa o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną (Dz.U. 2002, nr 144, poz. 1204), Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014r. poz. 827) oraz Ustawa Prawo Farmaceutyczne (Dz.U. 2001, nr 126, poz. 1381).

4. Sklep zapewnia, że oferowane produkty pochodzą tylko i wyłącznie z hurtowni oraz bezpośrednio od producentów i są w 100% oryginalne.
5.  Sklep gwarantuje, że oferowane produkty przechowywane są zgodnie z wszelkimi wymogami gwarantującymi zachowanie wszelkich wymagań jakościowych wymaganych przez odpowiednie inspektoraty i producenta.
6. Sklep dokłada wszelkich starań, aby zdjęcia i opisy produktów prezentowane na stronie internetowej www.taknaturze.pl odpowiadały produktom dostępnym w sprzedaży, mogą się one jednak od siebie różnić. Zdjęcia i opisy do produktów oferowanych w sklepie internetowej służą celom informacyjnym. Opisy produktów, w szczególności ich właściwości, wielkości opakowania i działanie pochodzą od producentów lub importerów. Klient powinien zapoznać się z treścią ulotki dołączonej do opakowania zamówionego produktu. 
7. Jeśli Klient ma wątpliwości, czy wybrany przez niego produkt jest dokładnie tym, który zamierzał kupić lub który będzie najbardziej odpowiadał jego potrzebom i wymaganiom, może zadzwonić do Sklepu, zanim dokona zakupu. Uprawnieni pracownicy Sklepu doradzą Klientowi, czy jego wybór jest słuszny. Sklep dołoży wszelkich starań, aby Klient był zadowolony zarówno z zakupionego produktu, jak i z samych zakupów. Sklep odpowiada na pytania Klientów w godzinach 8-20 w dni powszednie.
8. Materiały znajdujące się na stronach internetowych www.taknaturze.pl mają charakter wyłącznie informacyjny. Opisy produktów, a zwłaszcza ich właściwości, wielkości opakowania i działanie pochodzą od producentów lub podmiotów odpowiedzialnych.
9. Ceny wszystkich prezentowanych produktów w ofercie Sklepu są cenami detalicznymi brutto wyrażonymi w złotych polskich. Zamieszczona oferta wraz z podanymi cenami obowiązuje do czasu jej odwołania. Oferta wraz z cenami ma charakter wiążący w chwili realizacji zamówienia. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany ceny/dostępności w przypadku zmiany ceny/dostępności w hurtowniach. Do każdego zamówienia dołączany jest paragon lub na życzenie Klienta faktura .
10. Klient przed użyciem zakupionego produktu powinien zapoznać się z ulotką dołączoną do opakowania, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowania, oraz informacje dotyczące stosowania i przechowywania produktu leczniczego lub skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

 

§5
Ochrona danych osobowych

1. Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r., o ochronie danych osobowych (tj., Dz. U., z 2002 r., nr 101, poz. 926)  Zamawiający ma prawo do dostępu do treści danych osobowych i ich poprawiania, prawo uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych osobowych, prawo wniesienia pisemnego umotywowanego żądania zaprzestania dalszego przetwarzania danych osobowych jak również sprzeciwu dotyczącego dalszego przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych.
2. Wszystkie dane osobowe Zamawiającego są przez Sklep traktowane jako poufne i są chronione zgodnie z ustawowymi regulacjami, w szczególności zawartymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r., o ochronie danych osobowych (tj., Dz. U., z 2002 r., nr 101, poz. 926).

3. Sklep jest uczestnikiem programu „Zaufane Opinie” w ramach usługi świadczonej przez Grupę Allegro Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-166), ul. Grunwaldzka 182, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000268796, NIP:  527252995, polegającej na przesyłaniu przez Grupę Allegro do Użytkowników za pośrednictwem poczty elektronicznej ankiet służących uzyskaniu od Użytkownika opinii na temat transakcji dokonywanej przez Użytkownika w Sklepie, a także na zamieszczaniu w serwisie dostępnym w domenie Ceneo.pl  opinii wyrażonych przez Użytkowników w rezultacie otrzymania ankiet.

4. Użytkownik dokonujący zakupu w Sklepie może dobrowolnie wyrazić zgodę na przekazanie jego danych osobowych, w tym adresu e-mail do Grupy Allegro oraz na przetwarzanie przez Grupę Allegro jego danych osobowych – w celu wypełnienia ankiety wskazanej w punkcie 1.1.

5. Brak powyższej zgody nie rzutuje na realizację usług świadczonych w ramach serwisu taknaturze.pl

§6
Postanowienia końcowe

1. Wszelkie uwagi dotyczące realizacji zamówień w www.taknaturze.pl należy zgłaszać drogą elektroniczną lub telefonicznie.
2. Sądem właściwym dla rozpatrywania wszelkich sporów związanych z wykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy jest sąd właściwości ogólnej, bądź sąd miejsca wykonania umowy.
3. Zawartość strony internetowej www.taknaturze.pl jest objęta ochroną praw autorskich. Zdjęcia wykonane przez Sklep są chronione prawem autorskim. Sklep nie wyraża zgody na jakiekolwiek kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie czy utrwalanie zdjęć czy informacji zawartych na stronach Sklepu w części czy w całości bez zgody autora.

 

Formularz Zwrotu

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium