Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Regeneracja w pentagramie część 1

Regeneracja w pentagramie

Nowa progresywna metoda regeneracji zwrotnej powstała w oparciu o zasady terapii bioinformacyjnej i holistyczne podejście do człowieka. Korzysta ona z najnowszych doświadczeń psychotroniki, fitoterapii, homeopatii, krystaloterapii i biorezonansu. Nośnikiem bioinformacji jest wieloskładnikowy ekstrakt roślinny, skomponowany według określonego systemu tak, by doprowadzał wszystkie procesy życiowe w organizmie do stanu równowagi. Efektem tego jest całkowite wzmocnienie odporności organizmu oraz zharmonizowanie osobowości człowieka. Każda roślina,minerał i pozostałe substancje, które można wykorzystać w regeneracji,działają najskuteczniej w określonym stopniu rozrzedzenia. Jest to główna zasada, w oparciu o którą tworzone są nasze preparaty. Preparaty bioinformacyjne powstałe na podstawie tej nowej metody działają na organizm ludzki jednocześnie na kilku poziomach. Roślinne substancje aktywnie wpływają bezpośrednio na organy ciała poprzez połączenia kanałów energetycznych, a składniki informacyjne przy pomocy biorezonansu likwidują przyczynę choroby już w polu informacyjnym człowieka. Dzięki efektowi współdziałania wykazują największą skuteczność. Organizm uzyskuje równowagę poprzez symptomy zwrotne wcześniejszych schorzeń.

Cały system regeneracji zwrotnej Energy tworzy pięć podstawowych preparatów regeneracyjnych o szerokim spektrum działania, które uzupełniają się wzajemnie i przeznaczone są do regeneracji wszystkich ważnych obszarów organizmu człowieka. Pod pojęciem działania “szerokospektralnego” rozumiemy fakt, że każdy preparat regeneruje kilka poziomów jednocześnie. Wielką zaletą jest twórcze wykorzystanie poszczególnych preparatów i prostota systemu, co sprawia że każdy może sam profilaktycznie troszczyć się o własne zdrowie.

 

Podstawowe zasady

Harmonia

Zdrowie absolutne nie istnieje. W celu utrzymania optymalnej kondycji należy wzmacniać te układy, które za pozostałymi nie nadążają.

Rysunek przedstawia granice, w obrębie których można się poruszać aby czuć się zdrowo. W chwili przekroczenia granicy harmonii, wkraczamy w stan choroby. Wpływ negatywnych czynników sprawia, że harmonia w naszym organizmie słabnie. Jeżeli negatywny stan trwa dłużej, organizm przechodzi do stanu przewlekłego, stałej dysharmonii. Głęboki niedobór energetyczny i dysharmonia przejawiają się syndromem przemęczenia i szeregiem innych poważnych chorób.

Początki dysharmonii i choroby rozpoczynają się zawsze w zaburzeniach energetyki organizmu. Bez odpowiedniej ilości energii nic nie działa prawidłowo,nic nie jeździ, nic się nie porusza. Dlaczego więc świat biologiczny miałby być wyjątkiem, dlaczego nie miałyby w nim rządzić prawa energii? Chodzi o zrozumienie podstawowej zasady egzystencji człowieka i życia we wszechświecie. Nawet wszechświat nie może istnieć bez energii! Dawne cywilizacje wychodziły z takiego założenia już przed tysiącami lat. Ich naturalna wiedza i sposoby regeneracji człowieka funkcjonowały na wysokim poziomie, nie tylko na wschodzie.

Chińczycy posiedli wiedzę o strukturze energetycznej człowieka, i wiedzieli, że dokładnie tak, jak istnieje obieg krwionośny czy limfatyczny, organizm ludzki posiada również obieg energetyczny.

Tak jak płynie krew w żyłach i tętnicach, przepływa energia przez specjalne kanały energetyczne – meridiany. Niektórzy ludzie nie są wystarczająco przekonani o istnieniu dróg energetycznych, pomimo iż wiadomości na ten temat pojawiają się już w kilku medycynach wschodnich. Kanały i punkty nazywane są, co prawda, inaczej, ale to najważniejsze zawsze się zgadza, czy to w medycynie chińskiej, hinduskiej czy innej.

Naukowcy francuscy udowodnili, że meridiany (kanały energetyczne) rzeczywiście istnieją. W miejscach, gdzie powinny się znajdować, wstrzyknęli pod skórę substancję radioaktywną i dzięki scyntygrafii wiedzieli, że organizm ludzki przeplata dwanaście meridianów jak doskonały “układ rzeczny” – dokładnie w tych miejscach, które tradycyjna medycyna chińska zna już od trzech tysięcy lat.

Jedną z podstawowych zasad filozofii chińskiej jest współpraca dwóch energii –jing i jang, symbolizowane są one kosmiczną zasadą monady. (patrz rys.2)

Rys. 2 – Symbol harmonii “jing i jang”

Jing i jang symbolizują dwie przeciwstawne energie,które tworzą całość. Każda z tych dwóch sił zawiera w sobie początek tej drugiej, którego nigdy nie da się stłumić, a jedna energia bez drugiej nie mogłaby się przejawić.

Symbol przedstawia ciągłą zmianę, której wszystko podlega i przekształca się zawsze w zupełną odwrotność, jak np. ciepło w zimno lub wzrost w rozpad.

Część ciemna przedstawia pasywną zasadę żeńską jin,którą charakteryzuje kobiecość, wrażliwość, intuicja a w postępowaniu nie jednokrotnie mądrzejsza taktyka wyczekiwania. Odwrotnością jest jednak ekspansywny wybuch, cecha jasnej części monady – aktywna energia jang, typowa dla zasady męskiej. Charakterystyczne dla niej jest dynamiczne i szybkie otwarcie na zewnątrz, agresywność, myślenie analityczne. Jest siłą napędową przemian.

 

Zasada pentagramu

Według nauk starożytnych Chińczyków we wszechświecie istnieje pięć podstawowych typów energii, które wpływają na jego skład,współpracę energetyczną planet a w efekcie również Ziemi. Chińczycy znaleźli na naszej planecie ich jakościowo zgodne symboliczne oznaki,wyrażone pięcioma elementami – ogień, woda, metal, drzewo i ziemia.Pięć elementów odzwierciedla się w różnych oznakach świata materialnego, tak samo jak w życiu człowieka. Człowiek (mikrokosmos)jako element wszechświata (makrokosmosu) łączy w sobie wszystkie pięć elementów w określonych kombinacjach. One wpływają na jego równowagę psychiczną, emocjonalną i stan zdrowia.

Rys.3 – Rozeta Pentagramu – Schemat piątki wszechobecnych sił napędowych (elementów) wg tradycyjnej filozofii i medycyny chińskiej, które połączone są trzema stosunkami wzajemności –tworzenie, destrukcja i panowanie. Współdziałanie sił – drzewa, ognia,ziemi, metalu i wody – oznacza harmonię przynoszącą zdrowie.

Rozeta pentagramu jest schematem energetycznego programu organizmu. Przedstawia stosunki pomiędzy dynamiką przyrody a dynamiką ludzkiego organizmu. Strzałki pokazują, jak wpływają na siebie wzajemnie poszczególne elementy.

Każdy element wytwarza energię dodatnią dla tego następnego, a w kierunku przeciwnym co drugą pozycję, działają destrukcyjnie. Strzałki wewnętrzne przedstawiają tzw. strefę panowania bądź rozgwiazdę energetyczną, która demonstruje sytuację, że wszystko zależy od wszystkiego.

W symbolicznej rozecie każdemu elementowi przyporządkowano konkretny organ i jego parzystego współpracownika, pierwiastek, właściwość, zmysł, porę roku i preparat z grupy koncentratów Pentagramu© i infokosmetyki Energy. Tych pięć podstawowych preparatów Pentagramu© przedstawia działanie na pięć poziomów organizmu (pięć stopni do zdrowia), a swymi właściwościami pokrywa wszystkie dwanaście podstawowych kanałów energetycznych (meridianów) co wpływa na procesy detoksykacji i regeneracji organizmu człowieka. System pięciu elementów i ich wzajemnego wpływu ułatwia zrozumienie całej zasady Pentagramu preparatów Energy a rysunek nr 2 w prosty sposób posłuży jako instrukcja podczas regeneracji.

Szczegółowy opis elementów i poszczególnych pierwiastków:

DRZEWO

symbolizuje wzrost i budowę substancji

Organy: wątroba – pęcherzyk żółciowy

Produkt Energy: Regalen – Protektin

Kolor: zielony, niebieskawy

Smak: kwaśny

Cecha: gniew, złość, agresja, małostkowość, wytrwałość

Wskaźnik: oczy

Pora roku: wiosna 15.02. do 14.05.

Zmysł: wzrok

Klimat: wiatr

OGIEŃ

reprezentuje ciepło, żar

Organy: serce – jelito cienkie

Produkt Energy: Korolen - Ruticelit

Kolor: fioletowy, czerwony

Smak: gorzki

Cecha: radość, śmiech, sadyzm, obawy, stagnacja mowy

Wskaźnik: język

Pora roku: lato 15.05. do 14.07.

Zmysł: mowa, dotyk

Klimat: ciepło

ZIEMIA

symbolizuje przyjmowanie, ale jest również elementem niszczącym

Organy: śledziona – trzustka - żołądek

Produkt Energy: Gynex - Cytovital

Kolor: żółty, brązowy

Smak: słodki

Cecha: sympatia, dociekliwość, niepokój, napięcie nerwowe, odpowiedzialność, pedanteria

Wskaźnik: usta

Pora roku: przełom lato - jesień 15.07. do 14.09.

Zmysł: smak

Klimat: wilgoć

METAL

symbolizuje twardość, ekspansywność i obronę

Organy: płuca – jelito grube

Produkt Energy: Vironal - Droserin

Kolor: czerwony, biały

Smak: pikantny

Cecha: przygnębiający smutek, niepokój, poczucie sprawiedliwości, drażliwość, płaczliwość

Wskaźnik: nos

Pora roku: jesień 15.09. do 14.11.

Zmysł: węch

Klimat: susza

WODA

reprezentuje element płynny, ruchomy, wykluczający

Organy: nerki – pęcherz moczowy

Produkt Energy: Renol - Artrin

Kolor: czarny, ciemnoniebieski

Smak: słony

Cecha: strach, obawy, duma, mądrość

Wskaźnik: uszy

Pora roku: zima 15.11. do 14.02.

Zmysł: słuch

Klimat: chłód

Bardziej szczegółowy opis stosunków między elementami znaleźć można w książkach omawiających filozofię i medycynę wschodu.

Przykłady pomagające lepiej zrozumieć łączliwość poszczególnych elementów przyporządkowanych do elementów:

  • niewłaściwa praca nerek przejawia się na zewnątrz organizmu strachem i obniżeniem poziomu ostrości słuchu.
  • Uszkodzenie wątroby może się z kolei przejawiać gniewem, złością i pogorszeniem funkcjonowania wzroku.
  • To np.może spowodować światłowstręt, podczas którego następuje reakcja podrażnienia narządu wzroku przy ostrym świetle dziennym, w celu uniknięcia tego problemu nosimy ciemne okulary. Przyczyna zaburzenia nie zostanie jednak usunięta, tkwi ona bowiem w osłabieniu wątroby.Grupa, u której obserwuje się częste występowanie tej choroby to sportowcy, którzy stosują w nadmiernej ilości anaboliki, mające negatywny wpływ na wątrobę.

Stosunki między poszczególnymi organami

Jak podaliśmy w poprzednim rozdziale, wszystkie organy w organizmie są połączone i wpływają na siebie wzajemnie. Zgodnie z zasadą medycyny chińskiej tworzą wzajemnie powiązane pary, gdzie jeden organ jest głównym a drugi organem roboczym i oczyszczającym. Osłabienie jednego organu zawsze oznacza również chorobę organu parzystego. Trudno jest zrozumieć ich wzajemną zależność, szczególnie ciężko dopuścić myśl, że istnieją nie tylko w parze, ale i w całym kręgu (rozecie).

Istnieje szereg stosunków, nie tylko pomiędzy organami, ale również między poszczególnymi układami. Wszystko, co dzieje się wewnątrz, w określony sposób odbija się na zewnątrz. Obserwując objawy zewnętrzne, można ocenić stan organów wewnętrznych i w ten sposób również zrozumieć przyczynę choroby.

Należy zapamiętać, że zaburzenia energetyczne poszczególnych organów pojawiają się na ich drogach energetycznych i strefach odruchowych. By głębiej zrozumieć tę problematykę, należy zapoznać się z drogami energetycznymi w organizmie tak, jak są one znane w tradycyjnej medycynie chińskiej.Jeśli bowiem na drodze energetycznej widoczne są oznaki dysharmonii –ból może np. przejawić się nie tylko w obszarze organu, któremu odpowiada określona droga, ale również na całej jej długości. Kiedy będziemy wiedzieć o istnieniu dróg energetycznych, nie zaskoczy nas fakt, że problemy określonego organu wystąpią zupełnie gdzie indziej iw inny sposób, niż można by oczekiwać kierując się anatomią.

Przykłady

  • Pomiędzy płucami a wątrobą, które są organem parzystym pęcherzyka żółciowego, istnieje powiązanie. Jeśli ktoś ma problemy z pęcherzykiem żółciowym, który jest organem parzystym wątroby, powinien najpierw zająć się płucami. Obowiązuje to również w drugą stronę.
  • Przy problemach z nerkami znów należy zwrócić uwagę na wątrobę. Wątroba i nerki tworzą w organizmie swoistą baterię, gdzie wątroba przedstawia biegun “+” a nerki biegun “- “. Poza tym te dwa organy są podstawowymi filarami detoksykacji organizmu. Przy uszkodzeniu wątroby, nerki zwiększają swoją pracę, ponieważ detoksykacja musi być zachowana, by organizm nie zadławił się szkodliwymi produktami. Zależność ta obowiązuje także odwrotnie.
  • Nie możemy zapominać o zależności pomiędzy jajnikami a piersiami (połączenie funkcjonuje krzyżowo), kiedy słabe funkcjonowanie jajników może przejawić się poprzez powiększenie węzłów chłonnych w piersiach.
  • Ważna zależność istnieje również pomiędzy organami płciowymi a psychiką, gdzie wszelkie problemy w sferze płciowej negatywnie przenikają do psychiki człowieka.
  • Jeśli zależy nam na czystej, dobrze wyglądającej skórze klasyczna kosmetyka może posłużyć jako uzupełnienie pielęgnacji, jednakże przyczyna powodzenia w tym kierunku leży wewnątrz organizmu i uzależniona jest od dobrego funkcjonowania wątroby i nerek.

 

MERIDIANY

Tradycyjni chińscy lekarze pracują zgodnie z ideą, że w kanałach energetycznych w organizmie płynie energia (chi), która jest jednym z elementów odżywiania poszczególnych organów. Kanały te nazywane są również meridianami, ponieważ ich podłużny przebieg przypomina przebieg południków (meridianów) na globusie. Istnieje dwanaście par meridianów(dwanaście po lewej i dwanaście po prawej części ciała) i ponadto dwa meridiany nieparzyste. Wszystkie kanały biegną po powierzchni i wewnątrz organizmu, a energia tych, które są na powierzchni koncentruje się w punktach akupunkturowych.

Uwaga: Rozgałęzienia meridianów są oznaczone linią przerywaną

 

MERIDIAN PŁUC

Przebieg kanału energetycznego:

Zaczyna się wewnątrz tułowia w okolicach ”środkowego ogrzewacza”, stąd biegnie w dół w kierunku jelita grubego, następnie z powrotem wzdłuż żołądka, od strony odźwiernika do wejścia żołądka. Przechodzi przez przeponę i wchodzi do płuc, skąd przechodzi w górę do tchawicy i gardła. Z gardła wychodzi w poprzek pod pachę i wzdłuż wewnętrznej strony ręki przechodzi aż do koniuszka kciuka, gdzie kończy się. Droga płuc ma jedno odgałęzienie, które rozdziela się mniej więcej za nadgarstkiem iw kierunku krawędzi palca wskazującego przebiega dalej do wewnętrznej krawędzi podstawy paznokcia, 1 punkt drogi jelita grubego. Ta gałąź krzyżuje drogę jelita grubego.  

Fizyczne objawy nierównowagi energetycznej:

Związane są z poszczególnymi funkcjami płuc. Typowe problemy to: problemy z oddychaniem, kaszel, astma, uczucie duszności i wypełnienia w klatce piersiowej, bóle w jamce obojczykowej, bóle gardła, dreszcze, gorączki z poceniem się i bez, obniżona odporność na zimno i infekcje, ale również arytmia serca, bóle nadgarstka i ramion, problemy z oddawaniem moczu, niektóre egzemy, plamy na skórze, sucha i szorstka skóra, utrata owłosienia.

Psychiczne objawy nierównowagi energetycznej:

Otępienie emocjonalne, depresja, melancholia, brak wiary w siebie.

Produkty Energy harmonizujące tę drogę:

Vironal – Droserin

Rys. 4 – Meridian płuc

 1

MERIDIAN ŚLEDZIONY

Przebieg kanału energetycznego:

Biegnie od końca dużego palca u nogi po jego wewnętrznej stronie, przez wewnętrzną kostkę, wzdłuż kości goleniowej, przez kolano, udo, pachwinę, zanurza się do brzucha i łączy się ze śledzioną. Dalej prowadzi ”drogą łączącą”do żołądka, przechodzi przez przeponę do przełyku, przyłącza się do korzenia języka i rozprasza się pod nim. Jej gałąź oddziela się od żołądka, prowadzi przez przeponę i wchodzi do serca.

Fizyczne objawy nierównowagi energetycznej:

Drętwienie korzenia języka, po jedzeniu skłonność do wymiotów, bóle żołądka,wzdęcia i odbijanie, cukrzyca, ostre bóle pod sercem, rzadki stolec,biegunka z uczuciem niedostatecznego wypróżnienia się, zatrzymywanie wody w organizmie, żółtaczka, przerywany sen, problemy podczas długiego stania, obrzęki po wewnętrznej stronie kolan i ud, uczucie chłodu w kończynach, zaburzenia funkcji dużego palca u nogi, brak energii,wyciekanie wodnistego śluzu z nosa, gardła, ust i innych śluzówek,anemia, zaburzenia elastyczności naczyń krwionośnych, krwawienie,siniaki.

Psychiczne objawy nierównowagi energetycznej:

Chaotyczne,ociężałe i powolne myślenie, brak koncentracji, zaburzenia pamięci,ulatujące myśli i wyimaginowane wyobrażenia, pochopne postępowanie i dogmatyzm, przesadna troskliwość i użalanie się nad sobą, stany bojaźliwości, chwiejność psychiczna, uczucie wykorzenienia - trudna adaptacja w otoczeniu, smutek.

Produkty Energy, które harmonizują tę drogę:

Vironal - Droserin

Rys. 5 – Meridian śledziony

 

MERIDIAN WĄTROBY

Przebieg drogi energetycznej:

Biegnie w górę od podstawy paznokcia dużego palca u nogi, przez śródstopie po wewnętrznej stronie kostki, nad którą krzyżuje się z drogą śledziony i biegnie za nią po wewnętrznej stronie łydki i uda do pachwin, gdzie otacza zewnętrzne narządy płciowe. Prowadzi przez podbrzusze, skręca w bok pod wolne żebra. Kolejny odcinek (cytując niektóre źródła) ma połączenie również z żołądkiem, wątrobą i pęcherzykiem żółciowym.Chodzi prawdopodobnie o wewnętrzne odgałęzienie. Od wątroby przebiega wewnętrzną stroną tułowia przez przeponę i podżebrze do gardła. Za przełykiem wnika do jamy nosowej, poprzez nią do nerwów wzrokowych.Kieruje się na część ciemieniową głowy, gdzie łączy się z kanałem kontrolnym. Jedna gałąź odchodzi od nerwów wzrokowych w kierunku do kącików ust i z zewnątrz otacza wargi. Ostatnia krótka gałąź wychodzi z wątroby, przenika przez przeponę i rozprasza się w płucach. Według niektórych źródeł jednak kieruje się aż do okolicy żołądka i środkowego ogrzewacza.

Fizyczne objawy nierównowagi energetycznej:

Oprócz chorób związanych z funkcjonowaniem wątroby, z jej drogą energetyczną połączone są też miejscowe zaburzenia np. obrzęk moszny u mężczyzn i podbrzusza u kobiet, problem ze skłonami tułowia do przodu i do tyłu,bóle w krzyżu, bóle głowy, huczenie w uszach, rozproszony wzrok,suchość gałek ocznych, uczucie pełności w podżebrzu, wymioty, zaparcia,biegunki, zaburzenia w trawieniu, bezwiedne moczenie się lub zatrzymanie moczu, zwiększone zmęczenie, zmienny obrzęk moszny, skurcze mięśni na drodze meridianu, choroby ścięgien, stawów i tkanki łącznej,suchość skóry twarzy o szarym kolorze, miękkie, słabe i kruche paznokcie, włosy bez połysku.

Psychiczne objawy nierównowagi energetycznej:

Nadmierna samokontrola, słabe panowanie nad sobą, niezrównoważone zachowania i emocje, wybuchy wściekłości i złości, impulsywność, zwiększone rozdrażnienie, nadwrażliwość na hałas, mocne zapachy i smaki,frustracja, nieelastyczność myślenia, przepracowanie z niezdolnością rozluźnienia się, nadmierne plany.

Produkty Energy, które harmonizują tę drogę:

Regalen - Protektin

Rys. 6 – Meridian wątroby

 

MERIDIAN PĘCHERZYKA ŻÓŁCIOWEGO

Przebieg drogi:

Od zewnętrznego kącika oczodołu podnosi się łukiem w kierunku ciemienia głowy, spada do obszaru za uchem, biegnąc po bocznej stronie szyi na ramię, do jamki nad obojczykiem i boczną stroną tułowia schodzi w dół aż do małego palca u nogi. Od kącika oka wychodzi nowa gałąź aż do szczęki dolnej, łącząc się z drogą splotu słonecznego i przez kość jarzmową wraca do oka. Przebieg całej drogi jest skomplikowany.

Fizyczne objawy nierównowagi energetycznej:

Zaburzenia w funkcjonowaniu pęcherzyka żółciowego, kamienie żółciowe, gorzki posmak w ustach, bóle w podżebrzu, częste wzdychanie, wysychanie naskórka, szary kolor twarzy na powierzchni której brakuje tłuszczu i wilgoci, uczucie gorąca występujące po zewnętrznej stronie łydki i uda,pogorszenie stanu kości (pomimo iż funkcja ta jest właściwa nerkom),bóle głowy w okolicy czołowej i w kącikach oczu, stwardnienie szyi i ramion, bolesny obrzęk w jamce nad obojczykiem i pod pachami, zapalenie węzłów chłonnych pod pachami lub na szyi, samoistne pocenie się, ataki gorączki lub dreszcze, zewnętrzne bóle stawów w miejscu przebiegu drogi, na żebrach, biodrach, kolanach, kostkach, unieruchomienie przedostatniego palca u nogi.

Psychiczne objawy nierównowagi energetycznej:

Brak umiejętności twórczych i samodzielnych osądów, niejasne myślenie,niezdolność praktycznej realizacji planów życiowych, poświęcanie uwagi szczegółom - pedanteria, branie dużej odpowiedzialności na siebie,przewlekły stan niezadowolenia, niecierpliwość, nieustanna pobudliwość.

Produkty Energy, które harmonizują tę drogę:

Regalen - Protektin

Rys. 7 – Meridian pęcherzyka żółciowego

 

MERIDIAN POTRÓJNEGO OGRZEWACZA

Przebieg drogi:

Zaczyna się przy paznokciu palca serdecznego i przechodzi przez środek zewnętrznej strony ręki, do łokcia, wnika między stawy kości łokciowej i promieniowej, dalej przez ramię obok łopatki, do 7 kręgu szyjnego. Stąd biegnie naprzód przez mięsień trapezowy do jamki nad obojczykiem do mostka, skąd rozgałęzia się i wchodzi do osierdzia, schodzi w dół przez ogrzewacz górny, środkowy i dolny. Ze środka klatki piersiowej oddziela się kolejna gałąź, która kieruje się w górę przez jamkę nad obojczykiem i gardło aż nad ucho, gdzie łamie się w dół ku szczęce dolnej i stamtąd wraca w górę pod oko. Za uchem oddziela się jeszcze jedna gałąź, która przechodzi do ucha i biegnie do zewnętrznego kącika oka.

Fizyczne objawy nierównowagi energetycznej:

Osłabiony słuch, uczucie szumu w uszach, bolesne zapalenie gardła, pocenie się,zaburzenia termoregulacji, problemy z krążeniem, zaburzenia w funkcjonowaniu układu limfatycznego i osłabienie odporności, alergie,zatrzymywanie płynów i toksyn w organizmie, obrzęki na drodze meridianu, ból zewnętrznego kącika oka, opuchnięcie policzków w okolicach kości jarzmowej, bóle za uchem i na zewnętrznej stronie ramienia, w okolicy nad łokciem, łokcia i pod łokciem, niezdolność używania palca serdecznego.

Psychiczne objawy nierównowagi energetycznej:

Brak porozumienia w stosunkach międzyludzkich, zbytnia troska o siebie i bliskich.

Produkty Energy, które harmonizują tę drogę:

Regalen – Protektin,

Gynex – Cytovital,

Korolen – Ruticelit.

Rys. 8 – Meridian splotu słonecznego

 

MERIDIAN NEREK

Przebieg drogi:

Zaczyna się pod małym palcem u nogi i przebiega skośno środkiem sklepienia nogi,obok strony wewnętrznej kostki w kierunku ku górze wewnętrzną stroną łydki przez obszar za kolanem i udem, przenika przez kręgosłup, łączy się z nerkami i za pośrednictwem łącznika z pęcherzem moczowym. Jej prosta droga energetyczna wychodzi z nerek ku górze, przechodzi do wątroby i przepony, zanurza się w płuca, biegnie wzdłuż gardła i obejmuje korzeń języka. Jej następna gałąź wychodzi z płuc, przez łącznik prowadzi do serca i gromadzi się w środku klatki piersiowej.

Fizyczne objawy nierównowagi energetycznej:

Wszystkie choroby nerek połączone z ich funkcjami, brak apetytu, ciemne zabarwienie twarzy, ciemne podkowy pod oczyma, obrzęki powiek, worki pod oczami, trądzik, egzema, suchość dłoni, duszność, odkasływanie krwawego śluzu, chrypka i łapanie powietrza, gorąco w ustach, suchy język, zapalenia gardła, anginy, żółtaczka, rozmyte widzenie, arytmia,bóle serca, bolesne odczuwanie drętwienia i chłodu przenikającego aż do kości, zmęczenie, problemy w sferze seksualnej i hormonalnej,zaburzenia płodności, skłonność do poronień, opóźniony wzrost,przewlekłe zmęczenie, uczucie bólu i nadwrażliwość w biodrach,wewnętrznej stronie kolan, ud, łydkach, kostkach, któremu towarzyszy powstawanie obrzęków, palący ból w stopach, bóle w przebiegu drogi,zaburzenia słuchu i równowagi, dzwonienie w uszach, kruchość kości,próchnica zębów, chwiejny chód, osłabienie kończyn dolnych.

Psychiczne objawy nierównowagi energetycznej:

Niepokój psychiczny, niezdecydowanie, wahanie, bojaźliwość, chorobliwa podejrzliwość, niecierpliwość, cynizm, podejrzliwość, zapominanie,obniżona motywacja, uczucie beznadziejności, tendencje do rozstrojenia i smutku, fobie, lęki, strach.

Produkty Energy, które harmonizują tę drogę:

Renol – Artrin

Rys. 9 – Meridian nerek

 

MERIDIAN PĘCHERZA MOCZOWEGO

Przebieg drogi:

Ta najdłuższa i najbardziej skomplikowana droga zaczyna się przy wewnętrznym kąciku oka, przechodzi w górę przez czoło na ciemię gdzie są również odgałęzienia prowadzące do ucha i mózgu. Stąd schodzi w dół po mięśniu szyjnym i rozgałęzia się na dwa ramiona. Wewnętrzne ramię kopiuje kręgosłup aż do kości krzyżowej. W talii ma łącznicę z nerkami i pęcherzem moczowym. Od talii biegnie kolejna gałąź do kości ogonowej.Poprzez mięsień pośladkowy zanurza się w tylną stronę uda i jego środkiem schodzi aż do jamki za kolanem. Zewnętrzne ramię prowadzi od szyi przez wewnętrzny górny brzeg łopatki aż do części krzyżowej kręgosłupa, dalej przechodzi przez mięsień pośladkowy koło stawu biodrowego aż do jamki za kolanem. Tutaj oba ramiona łączą się i prowadzą przez środek tylnej strony łydki i boczną stroną koło kostki aż do zewnętrznej strony pięty, po zewnętrznym brzegu stopy do podstawy paznokcia małego palca u nogi, gdzie się kończy.

Fizyczne objawy nierównowagi energetycznej:

Bóle głowy przenikające do mózgu i do obszaru zrośniętego ciemiączka, uczucie wpychania oczu z głowy, bóle przypominające nadwerężenie szyi, bóle i zesztywnienie kręgosłupa, bóle mięśni w obszarze szyi, pleców, talii,mięśni pośladkowych, pod kolanami, tylnej strony łydek i pięt, uczucie wykrzywienia w talii, zawęźlenie w jamce pod kolanem i uczucie ciętego bólu w łydkach, powstawanie hemoroidów, stany gorączkowe z dreszczami,zaburzenia psychiczne z majaczeniem, obłąkanie i ataki kończące się utratą świadomości, łzawienie, wyciekanie rzadkiego śluzu lub krwi z nosa, pożółknięcie białka oka, zaburzenia w oddawaniu moczu, łącznie z niemożnością trzymania i częstym oddawaniem moczu, zatrzymywanie moczu, zwiększenie prostaty, choroby kości, niektóre formy zapalenia stawów i osteoporozy, przedwczesne wypadanie włosów, ich siwienie,utrata połysku, psucie się zębów, zaburzenia słuchu, utrata ruchliwości małego palca u nogi, niedostateczne odżywianie ścięgien w organizmie,bolesne uczucia chłodu w kończynach.

Psychiczne objawy nierównowagi energetycznej:

Niepokój,bojaźń, nieśmiałość, bezwzględność, lekceważenie, niedbałość, nadmierna aktywność autonomicznego układu nerwowego z nieadekwatnymi reakcjami na stres i niezdolnością rozluźnienia się, lękliwość.

Produkty Energy, które harmonizują tę drogę:

Renol –Artrin

Rys. 10 – Meridian pęcherza moczowego

 

MERIDIAN POCZĘCIA

Przebieg drogi:

Ma dwie gałęzie, powierzchniowa prowadzi od dolnej części ciała środkiem tułowia na górę przez gardło, przez brodę przenika pod dolną szczękę ina koniec widełkowato pod oczy. Wewnętrzna prowadzi od tyłu do kości ogonowej, wnika do kręgosłupa i przechodzi w górę. Zakończenie drogi jest niejasne.

Fizyczne objawy nierównowagi energetycznej:

U kobiet: zaburzenia w menstruacji, bóle piersi, upławy, skłonność do poronień, powstawanie skrzepów w podbrzuszu;

u mężczyzn: z funkcją drogi związane jest powstawanie przepukliny;

u obu płci:bezpłodność, biegunki, zaparcia, zaburzenia w oddawaniu moczu,wymiotowanie krwią, kaszel, bóle zębów i gardła, bóle w centralnej linii przedniej strony tułowia.

Psychiczne objawy nierównowagi energetycznej:

Zmienność emocjonalna, oziębłość, trema, nerwowość, zaburzenia mowy, jąkanie się, słaba wola.

Produkty Energy, które harmonizują tę drogę:

Gynex – Cytovital

Rys. 11 – Meridian poczęcia

 

 do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl